Čo je laserová operácia očí?

Laserova operacia oci LASIK (laserom asistovaná keratomileúzia in situ) je najrozšírenejšou a najčastejšie vykonávanou laserovou operáciou očí na celom svete. Tento druh operácie očí, ktorý je rozšírený vďaka svojej presnosti a účinnosti, sa vo veľkej miere zameriava na zmenu tvaru rohovky, ktorá je priehľadným predným krytom oka, pomocou sofistikovaného laserového prístroja.

Laser Eye Surgery For Cataract: Here's What To Expect
Laserova operacia oci je moderný a vysokoefektívny zákrok, ktorý vám vráti zdravý zrak.

Táto operácia je zameraná na korekciu refrakčných chýb, ktoré vedú k skreslenému videniu. Tieto chyby zahŕňajú bežné očné problémy, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus – stav, ktorý spôsobuje rozmazané videnie v dôsledku nepravidelného tvaru rohovky. Zákrok LASIK je dvojstupňová chirurgická metóda. V prvom kroku sa na oku vytvorí ochranná klapka pomocou mikrokeratómu alebo femtosekundového lasera. Potom chirurg pomocou excimerového lasera, známeho svojimi ultrafialovými svetelnými lúčmi, odstráni nepatrné množstvo tkaniva rohovky. Hlavným cieľom operácie LASIK je zmena tvaru rohovky tak, aby dokázala silno sústrediť svetlo do oka a na sietnicu, čím sa dosiahne jasnejšie videnie. S neustálym pokrokom modernej medicíny sa zvyšuje dopyt po LASIK a iných účinných, operatívnych laserových operáciách očí, čo dokazuje podstatný posun smerom k neinvazívnym, vysoko presným zákrokom.

Prk fotorefrakčná keratektómia – laserová operácia očí

Na rozdiel od lasiku si Prk nevyžaduje vytvorenie rohovkového laloku, ale skôr odstránenie epitelovej vrstvy pred priamou zmenou tvaru rohovky, vďaka čomu je vhodná pre pacientov s tenšou rohovkou alebo tých, ktorí nemôžu podstúpiť lasik. Fotorefrakčná keratektómia (PRK) je typ laserovej operácie očí zameranej na korekciu problémov so zrakom, ako je krátkozrakosť, hypermetropia a astigmatizmus. Tento zákrok sa odlišuje od LASIK-u, ďalšej rozšírenej laserovej operácie očí, pretože pri ňom nedochádza k vytvoreniu rohovkového laloku. Pri PRK chirurg úplne odstráni epitelovú vrstvu rohovky a potom pomocou excimerového lasera upraví spodné tkanivo rohovky. Táto priama aplikácia laserového lúča umožňuje presnejšiu remodeláciu rohovky, čím sa zvyšuje zraková ostrosť. Okrem toho, keďže sa pri PRK nevytvára rohovkový lalok, eliminujú sa potenciálne komplikácie vyplývajúce z nesprávneho umiestnenia alebo straty laloku, a preto sa často uprednostňuje u osôb s tenšou rohovkou alebo u osôb vykonávajúcich povolania alebo činnosti, pri ktorých hrozí riziko úrazu oka. PRK slúži aj tým, ktorí z rôznych dôvodov nie sú vhodnými kandidátmi na LASIK. Hoci doba rekonvalescencie pri PRK je zvyčajne dlhšia ako pri LASIK, oba zákroky profitujú z pokroku v laserovej technológii, vďaka čomu sú bezpečnejšie a účinnejšie ako kedykoľvek predtým pri korekcii zraku. Celkovo je PRK vďaka týmto výhodám možnosťou, ktorú treba pri laserovej operácii očí vážne zvážiť.