Ako môžete získať dotácie na tepelné čerpadlá?

Pre zníženie celkových nákladov na inštaláciu a prevádzku je veľmi dôležité poznať typy dostupných dotácií na tepelné čerpadlá. Existujú rôzne typy dotácií, o ktoré môžete požiadať. Pre oprávnených žiadateľov sú k dispozícii dotácie na tepelné čerpadlá, ako napríklad stimuly na obnoviteľné teplo v Spojenom kráľovstve alebo federálne daňové úľavy v USA. Tieto granty a úvery môžu výrazne znížiť počiatočné náklady na systém tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo: zdroj lacnej energie nie je len „klimatizácia naopak“ -  TECHBOX.sk
Dotácie na tepelné čerpadlá môžu získať ako domácnosti, tak aj podniky, ktoré o dotácie požiadajú.

Aj spoločnosti poskytujúce verejné služby príležitostne poskytujú zľavy alebo stimuly na inštaláciu tepelných čerpadiel. Tie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a poskytovateľa služieb. Je veľmi dôležité preskúmať miestne programy, pretože môžu mať špecifické požiadavky týkajúce sa typu čerpadla, jeho stupňa účinnosti alebo odbornej inštalácie. Pokiaľ ide o spôsob získania týchto dotácií, ten si zvyčajne vyžaduje vyplnenie formulára žiadosti na príslušnom orgáne, či už je to vláda alebo spoločnosť poskytujúca energetické služby. Bude obsahovať údaje o vašej nehnuteľnosti, type systému tepelného čerpadla, ktorý plánujete nainštalovať, a často aj návrh kvalifikovaného inštalatéra. Schválenie môže trvať určitý čas, ale môže priniesť značné úspory. Majte však na pamäti, že nie každá inštalácia tepelného čerpadla spĺňa podmienky na získanie dotácie, preto sa oplatí poradiť sa s odborníkmi, aby ste zistili, či na to máte nárok.

Kroky na podanie žiadosti o dotácie na tepelné čerpadlá vo vašej oblasti

Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo vo vašej oblasti zahŕňa predovšetkým niekoľko krokov. Na začiatku, aby ste získali dotácie na tepelné čerpadlá, musíte preskúmať programy dostupné vo vašom okolí. Rôzne miestne, regionálne a národné programy ponúkajú finančnú pomoc na zlepšenie energetickej účinnosti. Informácie o týchto stimuloch získate od miestnej energetickej spoločnosti alebo na webovej stránke Ministerstva energetiky (DOE). Cenným zdrojom informácií o finančnej pomoci vo vašej oblasti je aj databáza štátnych stimulov pre obnoviteľné zdroje energie a efektívnosť (DSIRE). Po identifikácii vhodného programu si dôkladne skontrolujte podmienky. Uistite sa, že model tepelného čerpadla, ktorý plánujete nainštalovať, spĺňa podmienky a že spĺňate všetky požiadavky, napríklad finančné potreby, environmentálne normy atď. Potom predložte formulár žiadosti a poskytnite všetky požadované údaje a dokumenty, zvyčajne vrátane dokladu o bydlisku, daňového priznania alebo údajov o príjme. V niektorých prípadoch sa môže vyžadovať energetický audit vašej domácnosti, aby sa zistili potenciálne energeticky úsporné zlepšenia. Nakoniec musíte počkať na schválenie, ktoré môže trvať týždne alebo mesiace v závislosti od konkrétneho programu vo vašej oblasti. Po schválení je nevyhnutné zabezpečiť správnu inštaláciu odborníkom, aby ste mohli využiť dotáciu na tepelné čerpadlo.