Aké tepelné čerpadlo je vhodné pre rodinný dom ?

Výber správneho tepelného čerpadla pre váš rodinný dom môže byť kľúčovým rozhodnutím, pretože priamo ovplyvňuje vaše pohodlie, energetickú účinnosť a účty za energie. Vzhľadom na množstvo možností, ktoré sú na trhu k dispozícii, môže byť výber toho najlepšieho prispôsobeného vašim špecifickým potrebám neprehľadný. Cieľom tohto článku je pomôcť majiteľom domov zorientovať sa v rôznych typoch tepelné čerpadlo zem voda a ich vlastnostiach a v konečnom dôsledku vám pomôcť vybrať si také, ktoré zodpovedá požiadavkám vašej domácnosti a klimatickým podmienkam. Preskúmame rôzne faktory, ako je napríklad nákladová efektívnosť, jednoduchosť inštalácie, energetická účinnosť a vplyv na životné prostredie, aby sme vám pomohli urobiť informované rozhodnutie. Čítajte ďalej a zistite, ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie pre váš rodinný dom.

Výber najlepšieho tepelného čerpadla pre váš rodinný dom

Výber optimálneho tepelného čerpadla pre váš rodinný dom môže byť zložitá úloha, ale pochopenie jeho významu a faktorov, ktoré treba zvážiť, môže tento rozhodovací proces výrazne uľahčiť. Správne tepelné čerpadlo môže prispieť k udržateľnejšiemu domácemu prostrediu, výrazným úsporám energie a zvýšeniu úrovne komfortu. Tepelné čerpadlo vyniká ako efektívne riešenie vykurovania a chladenia rodinného domu z viacerých dôvodov. Funguje tak, že čerpá teplo z vonkajšieho vzduchu alebo zeme, zvyšuje ho na vyššiu teplotu a potom ho rozvádza po dome. V lete môže tepelné čerpadlo vzduch aj ochladzovať, a to opačným procesom. Vďaka svojej schopnosti vykurovať aj chladiť sa dajú použiť v širokom spektre klimatických podmienok a často sú vhodné pre väčšinu rodinných domov. Pri výbere tepelného čerpadla, ktoré je vhodné pre rodinný dom, treba mať na pamäti niekoľko zásadných faktorov. Veľkosť vášho domu, klíma, v ktorej žijete, a váš rozpočet výrazne ovplyvnia výber najlepšieho tepelného čerpadla. Veľkosť vášho domu určí potrebný výkon tepelného čerpadla a pre jeho správne určenie je dôležité nechať si vykonať komplexný výpočet tepelného zaťaženia. Svoju úlohu zohráva aj vaše podnebie, pretože rôzne tepelné čerpadlá majú v určitých prostrediach lepšie parametre. Hodnotenie energetickej účinnosti je ďalším kľúčovým prvkom pri výbere správneho tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo zem voda
Tepelné čerpadlo zem voda výhody

Hodnotenia ako sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER) a vykurovací sezónny výkonnostný faktor (HSPF) ukazujú, ako efektívne tepelné čerpadlo pracuje, pričom vyššie čísla predstavujú vyššiu účinnosť. A nakoniec, typ tepelného čerpadla – vzduchové, geotermálne alebo bezkanálové mini-split – bude závisieť od vašich konkrétnych potrieb a nastavenia domu. Napríklad geotermálne tepelné čerpadlo môže byť spočiatku drahšie, ale jeho dlhodobá úspora energie z neho robí dobrú investíciu. Zatiaľ čo bezkanálové mini-split môže byť vhodnejšie pre domy bez rozvodov. Výber najlepšieho tepelného čerpadla si vyžaduje komplexný prieskum a zohľadnenie rôznych faktorov. Pochopením svojich jedinečných potrieb a preskúmaním rôznych možností môžete investovať do tepelného čerpadla, ktoré nielen zvýši pohodlie vašej rodiny, ale prispeje aj k udržateľnému a energeticky úspornému životnému štýlu.…

Ako môžete získať dotácie na tepelné čerpadlá?

Pre zníženie celkových nákladov na inštaláciu a prevádzku je veľmi dôležité poznať typy dostupných dotácií na tepelné čerpadlá. Existujú rôzne typy dotácií, o ktoré môžete požiadať. Pre oprávnených žiadateľov sú k dispozícii dotácie na tepelné čerpadlá, ako napríklad stimuly na obnoviteľné teplo v Spojenom kráľovstve alebo federálne daňové úľavy v USA. Tieto granty a úvery môžu výrazne znížiť počiatočné náklady na systém tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo: zdroj lacnej energie nie je len „klimatizácia naopak“ -  TECHBOX.sk
Dotácie na tepelné čerpadlá môžu získať ako domácnosti, tak aj podniky, ktoré o dotácie požiadajú.

Aj spoločnosti poskytujúce verejné služby príležitostne poskytujú zľavy alebo stimuly na inštaláciu tepelných čerpadiel. Tie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a poskytovateľa služieb. Je veľmi dôležité preskúmať miestne programy, pretože môžu mať špecifické požiadavky týkajúce sa typu čerpadla, jeho stupňa účinnosti alebo odbornej inštalácie. Pokiaľ ide o spôsob získania týchto dotácií, ten si zvyčajne vyžaduje vyplnenie formulára žiadosti na príslušnom orgáne, či už je to vláda alebo spoločnosť poskytujúca energetické služby. Bude obsahovať údaje o vašej nehnuteľnosti, type systému tepelného čerpadla, ktorý plánujete nainštalovať, a často aj návrh kvalifikovaného inštalatéra. Schválenie môže trvať určitý čas, ale môže priniesť značné úspory. Majte však na pamäti, že nie každá inštalácia tepelného čerpadla spĺňa podmienky na získanie dotácie, preto sa oplatí poradiť sa s odborníkmi, aby ste zistili, či na to máte nárok.

Kroky na podanie žiadosti o dotácie na tepelné čerpadlá vo vašej oblasti

Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo vo vašej oblasti zahŕňa predovšetkým niekoľko krokov. Na začiatku, aby ste získali dotácie na tepelné čerpadlá, musíte preskúmať programy dostupné vo vašom okolí. Rôzne miestne, regionálne a národné programy ponúkajú finančnú pomoc na zlepšenie energetickej účinnosti. Informácie o týchto stimuloch získate od miestnej energetickej spoločnosti alebo na webovej stránke Ministerstva energetiky (DOE). Cenným zdrojom informácií o finančnej pomoci vo vašej oblasti je aj databáza štátnych stimulov pre obnoviteľné zdroje energie a efektívnosť (DSIRE). Po identifikácii vhodného programu si dôkladne skontrolujte podmienky. Uistite sa, že model tepelného čerpadla, ktorý plánujete nainštalovať, spĺňa podmienky a že spĺňate všetky požiadavky, napríklad finančné potreby, environmentálne normy atď. Potom predložte formulár žiadosti a poskytnite všetky požadované údaje a dokumenty, zvyčajne vrátane dokladu o bydlisku, daňového priznania alebo údajov o príjme. V niektorých prípadoch sa môže vyžadovať energetický audit vašej domácnosti, aby sa zistili potenciálne energeticky úsporné zlepšenia. Nakoniec musíte počkať na schválenie, ktoré môže trvať týždne alebo mesiace v závislosti od konkrétneho programu vo vašej oblasti. Po schválení je nevyhnutné zabezpečiť správnu inštaláciu odborníkom, aby ste mohli využiť dotáciu na tepelné čerpadlo.…

Podľa čoho si vybrať dodávateľa plynu ?

Orientácia v labyrinte dodávateľov plynu môže byť často náročná. Nájsť spoľahlivého a cenovo výhodného dodávateľa plynu je však pre potreby vašej domácnosti alebo firmy veľmi dôležité. V tomto článku s názvom “Podľa čoho si vybrať dodávateľa plynu” objasníme kľúčové faktory, ktoré je potrebné pri tomto rozhodovacom procese zvážiť. Naším cieľom je pomôcť vám lepšie pochopiť mechanizmy trhu s plynom, zhodnotiť vaše jedinečné potreby a nakoniec urobiť informované rozhodnutie o najlepšom dodávateľovi plynu vhodnom pre vás. Či už hľadáte ekologickú možnosť, alebo si jednoducho chcete zabezpečiť stabilnú dodávka plynu za najvýhodnejšie ceny, máme pre vás riešenie. Poďme sa ponoriť hlbšie a zjednodušiť tento zdanlivo komplikovaný proces.

Výber správneho dodávateľa plynu – aké faktory treba zvážiť ?

Výber správneho dodávateľa plynu je dôležité rozhodnutie, ktoré môže mať významné finančné a environmentálne dôsledky. Existuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré by ste mali zvážiť, aby ste našli najvhodnejšieho dodávateľa pre svoje potreby. Po prvé, rozhodujúcu úlohu zohrávajú náklady, preto je nevyhnutné pochopiť cenové štruktúry a porozumieť tarifám. Tarify môžu byť fixné alebo variabilné a vy by ste sa mali rozhodnúť, ktorá z nich vyhovuje vášmu rozpočtu. Pamätajte, že najlacnejšia tarifa nie je vždy najlepšia a je nevyhnutné pozrieť sa aj na kvalitu a spoľahlivosť služieb. Po druhé, zvážte povesť dodávateľa a kvalitu služieb zákazníkom. Je dodávateľ známy svojou spoľahlivosťou a rýchlou reakciou na otázky alebo sťažnosti? Čítanie recenzií od iných zákazníkov vám môže poskytnúť cenné informácie o štandardoch zákazníckych služieb dodávateľa. Odporúča sa tiež zamerať sa na iniciatívy dodávateľa plynu v oblasti ekologickej energie. Niektorí dodávatelia sa viac angažujú v oblasti udržateľnosti ako iní, ponúkajú programy na kompenzáciu emisií oxidu uhličitého a pri dodávkach plynu používajú metódy šetrnejšie k životnému prostrediu. Okrem toho je dôležité aj umiestnenie dodávateľa. Miestni dodávatelia môžu ponúkať osobnejšie služby, ale národní dodávatelia môžu ponúkať konkurenčnejšie ceny.

Dodávka plynu
Vyberte si dobrého dodávateľa plynu.

Pýtajte sa na reakčné časy počas núdzových situácií a na to, či dodávateľ poskytuje nepretržitú zákaznícku podporu. Okrem týchto faktorov musíte zvážiť aj schopnosť dodávateľa ponúknuť riešenia na mieru, ktoré zodpovedajú vašim špecifickým potrebám. Schopnosť ponúkať flexibilné možnosti platieb a inovatívne riešenia v oblasti plynu by vás tiež mohla nasmerovať k určitému dodávateľovi. Celkovo by ste si mali vybrať dodávateľa plynu, ktorý ponúka rovnováhu medzi nákladovou efektívnosťou, spoľahlivým zákazníckym servisom, environmentálnou udržateľnosťou, službami na mieru a spravodlivými zmluvnými podmienkami. Uistite sa, že ste si urobili dôkladný prieskum, položili správne otázky a s rozhodovaním sa neponáhľajte. Správny dodávateľ plynu môže poskytnúť pohodlie, jednoduché používanie a solídnu dlhodobú hodnotu – nielen najnižšiu počiatočnú cenu. Dôležitosť výberu správneho dodávateľa plynu presahuje rámec získania dobrej ponuky na dodávku plynu. Môže vám tiež zabezpečiť stabilné dodávky plynu s menším počtom prerušení a spoľahlivé služby, ktoré môžu byť kľúčové pre vaše obytné alebo obchodné prevádzky.…

Proč se výkup elektřiny vyplácí

Tento článek se zabývá světem elektrických služeb a spotřeby a jeho cílem je objasnit méně probádaný koncept: proč se vyplatí kupovat elektřinu. Vzhledem k dnešnímu zvýšenému důrazu na ekonomickou efektivitu a udržitelný život je nezbytné porozumět složitostem naší spotřeby energie a jejím finančním důsledkům. V této diskusi se budeme zabývat důvody, které stojí za výkup elektřiny, a ukážeme, jak může být tato investice prozíravá a přinášet finanční i ekologické výhody v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Ať už jste tedy majitelé domů, majitelé firem nebo prostě ekologicky smýšlející spotřebitelé, tento článek vás vybaví cennými poznatky. Vítejte u našeho zkoumání toho, jak je nákup elektřiny nejen základní nutností, ale také strategickou finanční volbou.

Překvapivé výhody výkupu elektřiny – proč se vyplatí investovat ?

Výkup elektřiny
Výkup elektřiny a jeho výhody.

Investice do spotřeby elektřiny je jedním z nejchytřejších rozhodnutí, které můžete učinit jak z osobního hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Nákup elektřiny není jen o napájení našich domácností, ale o využívání zdroje, který pohání náš každodenní život způsobem, který je obecně efektivní a šetrný k životnímu prostředí. Za prvé, investice do elektřiny může zvýšit hodnotu vaší nemovitosti. Například solární elektřina může exponenciálně zvýšit hodnotu nemovitosti, což dále ospravedlní vaši počáteční investici. Domy poháněné solární energií mají nejen ekologickou, ale i ekonomickou přitažlivost. Navíc investujete do zdroje, který se nevyčerpá, pouze znásobí svou hodnotu. Další překvapivou výhodou nákupu elektřiny je nákladová efektivita. I když se počáteční investice může zdát vysoká, časem se náklady na využívání elektřiny ve srovnání s jinými zdroji energie drasticky sníží. Je to proto, že po instalaci elektrického systému nemá cena paliva vliv na cenu elektřiny. Náklady na výrobu elektřiny proto zůstávají relativně stabilní, což v dlouhodobém horizontu poskytuje značnou ekonomickou návratnost. Investice do elektřiny navíc může vést k výrazným úsporám energie, zejména pokud se rozhodnete pro elektřinu z obnovitelných zdrojů. Například solární energie může vést k výrazným úsporám na účtech za elektřinu. Čím více elektřiny vyrobíte, tím méně jí musíte kupovat od energetické společnosti. Investice do elektřiny tak může vést k výraznému snížení nákladů na energii. Dokládají to různé studie, které ukazují, že investice do elektřiny se může vrátit během několika let, protože se měsíční úspory kumulují. A konečně, spotřeba elektřiny není určena pouze pro současnost, ale také pro budoucnost. Nákup elektřiny, zejména z čistých a obnovitelných zdrojů, jako je solární a větrná energie, přispívá k udržitelnější budoucnosti. Nákupem elektřiny investujete do dlouhověkosti a zdraví naší planety. S rostoucími hrozbami klimatických změn a globálního oteplování je více než kdy jindy rozhodující nakupovat a spotřebovávat elektřinu s rozmyslem. Závěrem lze říci, že investice do elektřiny přináší překvapivé výhody, které podstatně převyšují počáteční náklady – ekonomické úspory v dlouhodobém horizontu, zvýšení hodnoty nemovitosti a příspěvek k udržitelnějšímu životnímu prostředí. Ačkoli hlavní funkcí zůstává poskytování elektrické energie, její vedlejší účinky jsou hluboké a dalekosáhlé. Proto se nákup elektřiny vyplatí; jde o investici s okamžitými i dlouhodobými přínosy, která stojí za každou zpočátku vynaloženou korunu. …

Solárne kolektory sú medzi ľuďmi čoraz žiadanejšie

V posledných rokoch sa zvyšuje povedomie o vplyve, ktorý máme na životné prostredie, a o potrebe nájsť alternatívne spôsoby výroby energie. Jednou z najobľúbenejších foriem obnoviteľnej energie je slnečná energia, a preto sú solárne kolektory medzi ľuďmi čoraz obľúbenejšie. Solárne kolektory využívajúce silu slnka na výrobu elektrickej energie majú potenciál znížiť našu závislosť od neobnoviteľných zdrojov energie a pomôcť zmierniť klimatické zmeny. Tento článok sa zaoberá výhodami a prínosmi solárnych kolektorov, ich fungovaním a dôvodmi, prečo sa rýchlo stávajú preferovaným zdrojom energie pre domácnosti aj podniky.

Rastúca popularita solárnych kolektorov: prečo sa čoraz viac ľudí obracia k obnoviteľným zdrojom energie

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú solárne kolektory čoraz obľúbenejšie, je ich schopnosť šetriť náklady na energiu. S rastúcimi účtami za elektrinu čoraz viac ľudí hľadá spôsoby, ako znížiť spotrebu energie a ušetriť na mesačných výdavkoch. Solárne kolektory sú na to ideálnym riešením, pretože využívajú silu slnka na výrobu elektrickej energie bez toho, aby potrebovali ďalšie zdroje. Okrem toho sú nenáročné na údržbu a majú dlhú životnosť, takže z dlhodobého hľadiska predstavujú nákladovo efektívnu voľbu. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispieva k popularite solárnych kolektorov, je ich prínos pre životné prostredie. Solárna energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie, ktorý nevypúšťa žiadne znečisťujúce látky a skleníkové plyny, ktoré by poškodzovali životné prostredie. To je v protiklade s tradičnými zdrojmi energie, ako sú uhlie a ropa, ktoré produkujú značné množstvo emisií uhlíka, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Používaním slnečných kolektorov môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu a znížiť celkový vplyv spotreby energie na životné prostredie. Existuje aj mnoho vládnych stimulov a grantov, ktoré podporujú ľudí, aby prešli na solárnu energiu, čo z nej urobilo ešte atraktívnejšiu možnosť. Medzi tieto stimuly patria daňové úľavy, zľavy a dotácie, ktoré môžu výrazne znížiť náklady na inštaláciu a údržbu systému. Vďaka tomu sa slnečné kolektory stali dostupnejšími pre širokú verejnosť a mnohí majitelia domov a podnikov teraz využívajú tieto stimuly na zavedenie tejto technológie. Rastúca popularita solárnych kolektorov svedčí o rastúcom povedomí o význame obnoviteľných zdrojov energie. Keďže ľudia sú čoraz viac uvedomelí v oblasti životného prostredia a majú obavy o obmedzené zdroje našej planéty, čoraz častejšie sa obracajú na udržateľné energetické riešenia, ako sú solárne kolektory, aby uspokojili svoje energetické potreby. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať, pretože sa zlepšuje technológia, klesajú náklady a čoraz viac ľudí prijíma myšlienku udržateľnej budúcnosti.

Solárne kolektory
Kolektory šetria životné prostredie.

Výkup elektřiny z fve – jak vydělat na elektřině z fotovoltaiky?

Pořídili jste si fotovoltaické panely, které používáte pro výrobu elektřiny pro vaši domácnost nebo podnik? Zpozorovali jste, že produkujete tak velký objem elektřiny, který přesahuje vaši vlastní spotřebu? Pokud ano, v takovém případě je vhodné zvážit prodej elektřiny. Elektřinu z fotovoltaiky můžete prodat společnosti, která poskytuje výkup elektřiny z fve. Takových společností můžete najít hned několik, díky čemuž se nemusíte obávat, že byste elektřinu z fve neměli komu prodat. Díky prodeji elektřiny tak můžete zvýšit příjmy vašeho podniku nebo rodinného rozpočtu o významnou částku. 

Nevíte, za jakou cenu byste měli elektřinu z fve prodat?

Postup při výkupu elektřiny z fve
Smlouva na výkup elektřiny z fve

V prodeji elektřiny z fve jste nováček a tak nevíte, jak byste měli pracovat s její prodejní cenou? Cenotvorba elektřiny může být náročný proces, který zahrnuje zjišťování více informací a provádění matematických kalkulací. Existuje však také jednodušší způsob, jakým můžete stanovit cenu elektřiny, kterou nabídnete společnosti se zájmem o výkup elektřiny z fve. Tímto způsobem je nastavit prodejní cenu elektřiny na takovou hodnotu, jakou má tato komodita aktuálně na trhu. Pokud je například tržní hodnota elektřiny 0,020 €/kWh, nabídněte vaši elektřinu za stejnou nebo podobnou částku. Tímto způsobem si můžete být jisti, že prodejní cena elektřiny, kterou jste vyprodukovali pomocí fotovoltaiky, je přiměřená. Pokud byste cenovou hladinu vaší elektřiny stanovili až příliš vysoko ve srovnání s její tržní hodnotou, s vysokou pravděpodobností by se vám ji nepodařilo prodat. Pokud byste naopak cenu stanovili až příliš nízko, sami sebe byste připravili o možný vyšší zisk z jejího prodeje. 

Kdo nabízí výkup elektřiny z fve?

Výkup elektřiny z fve nabízejí zejména větší společnosti. Takových společností můžeme najít hned několik, ale jak zjistit, se kterou z nich se spolupráce nejvíce vyplatí? Můžete tak učinit velmi jednoduše a to tak, že zjistíte, za jakou sumu jsou dané společnosti ochotny elektřinu z fve odkoupit, na základě čehož se můžete rozhodnout pro nejvýhodnější nabídku. Pokud jsou však nabídky stejné, vyhledejte si recenze ohledně vybraných společností a zvolte si tu, která má nejlepší zpětnou vazbu. O výkupu elektřiny z fve se více dočtete na webové stránce stránke https://www.rightpower.cz/

Zastaralé vykurovanie? To v žiadnom prípade!

Mnohí považujú kotol na drevo ako vykurovanie, ktoré je niečo staršie a nie moc hodiace sa do dnešnej doby. Opak je však pravdou, pretože kotol na drevo je v súčasnosti naozaj celkom pekne vyzerajúci, ale v prvom rade mimoriadne spoľahlivý. Manipulácia s ním nie je naozaj ničím zložitá a náročná. V tomto prípade si mnoho ľudí zmenilo svoj názor a na kotol na drevo nedajú za žiadnych okolností dopustiť. 

Kotol na drevo ako spoľahlivé vykurovacie teleso!

Kotol na drevo s veľkou kapacitou
Overená klasika vo forme kotla na drevo

Charakteristické prirovnanie, ktoré kotol na drevo má je určite spoľahlivosť. Aj napriek tomu, že sa aj dnes vyskytujú názory toho, že kotol na drevo je niečo staršie a niečo, čo sa v súčasnosti už nepoužíva. Samozrejme, je to naozaj inak. Kotol na drevo sa nevyskytuje len v domácnostiach, ale aj v mnohých spoločnostiach alebo vo firmách. Kotol na drevo ponúka pre svojich majiteľov naozaj spoľahlivý prísun tepla, ktorý je v našich životoch naozaj dôležitý. Kotol na drevo dokáže za krátky čas vytvoriť v domácnosti požadované teplo. Vďaka svojej výkonnosti dokáže pohodlne dostať príjemnú teplotu do každej jednej miestnosti v dome alebo v akýchkoľvek priestoroch. 

Jednoduchá manipulácia, ktorú kotol na drevo ponúka! 

Mnohí ľudia sa v tomto prípade obávajú toho, či zvládnu manipuláciu s kotlom na drevo. V tomto prípade sa naozaj nemusíte ničoho obávať. Nový kotol na drevo ponúka naozaj jednoduchú manipuláciu, ktorú zvládne naozaj každý. Kotol na drevo spaľuje drevo naozaj rovnomerne, kedy sa nemusíte obávať toho, že budete musieť neustále prikladať drevo. V tomto prípade jednoducho ,,naložíte’’ kotol na drevo a môžete sledovať ako pomaly kusy dreva horia. V tomto prípade však trvanie horenia dreva závisí aj od toho, ale drevené palivo kupujete. Každé jedno drevo horí inak a iným tempom, resp. rýchlosťou. Určite by ste sa mali pred kúpou kotla na drevo poradiť s odborníkom, ktorý vám poradí, aký kotol na drevo bude pre vás a vašu domácnosť ten ideálny. Pokiaľ uvažujete nad tým, že si zadovážite kotol na drevo, určite by ste mali navštíviť internetovú stránku https://vykurovanie24.sk/ , kde nájdete množstvo užitočných informácií, ktoré vám svojim spôsobom určite uľahčia výber.

Solárne kolektory môže byť ten správny vykurovací systém pre váš domov!

Využitie slnečného žiarenia ako tepelnej energie je známe ako solárne tepelné vykurovanie. Veľké príležitosti využitia slnečnej energie boli už dávno. Na rozdiel od fosílnych palív je solárna energia dostupná v prakticky neobmedzenom rozsahu, je uhlíkovo neutrálna a bezplatná. Moderné vykurovacie systémy je možné kombinovať so solárnymi panelmi, vďaka čomu sú solárne vykurovacie systémy k dispozícii na ohrev teplej vody alebo na dodávanie dodatočného tepla do vykurovacieho okruhu. Moderné systémy fungujú efektívne aj v zime, čiže nemusíte sa báť, že v zime alebo v chladnejšom období sa vám to vyplatí. Solárne tepelné systémy je možné integrovať aj do existujúcich systémov. Ak uvažujete o solárnom vykurovaní môžete siahnuť po solárnych paneloch, prípadne alternatívou môžu byť aj solárne kolektory.

Ako funguje solárne vykurovanie?

Solárne kolektory na stavbách aj na vode
Princíp fungovania solárnych kolektorov

Viete, ako funguje solárne vykurovanie? Ak nie my vám to povieme. Solárne kolektory absorbujú slnečné svetlo cez absorbér. Tu sa zahreje špeciálna kvapalina, ktorá prenáša teplo. Čerpadlo dopravuje tekutinu do výmenníka tepla solárneho zásobníka. Tam sa tepelná energia prenáša do zásobníka. Ak slnečné žiarenie nestačí na ohrev vody, vykurovací systém ohreje akumulačnú nádrž na požadovanú nastavenú teplotu.

Solárne kolektory a ich výhody

Solárne kolektory majú množstvo výhod.  Majú nulové náklady na palivo. Solárne kolektory nepotrebujú žiadne palivo ako väčšina ostatných obnoviteľných zdrojov energie. To je nepochybne významná výhoda oproti fosílnym palivám, ktorých náklady každý rok rýchlo stúpajú. Solárne kolektory dodávajú teplo pri oveľa vyššej teplote. Z dôvodu vyšších teplôt je možné, že zariadenie na výrobu energie vyrába elektrinu aj teplo. Niektoré solárne kolektory umožňujú vyrábať elektrinu celý deň. Veľkou výhodou je, že nespôsobujú žiadne emisie uhlíka. Ak uvažujete, že siahnete po solárne kolektory, máte na výber z rôznych možností. Na to, ktorý solárny systém bude pre vás vhodný, je potrebné sa poradiť s firmou, pretože tí vedia presne, aký typ sa pre vás hodí a bude najlepšie fungovať na základe klimatických podmienok. Odborníci vám poradia také solárne kolektory, ktoré budú mať požadovaný výkon. Výkon kolektorov závisí od mnohých kritérií – sklon strechy, tepelný risk či tepelné straty. Ak ste ekologicky zmýšľajúci človek, prípadne túžite mať elektrinu či ohrev vody za minimálne náklady, solárne kolektory či panely budú pravdepodobné výborná voľba. Ak hľadáte kvalitné produkty, prípadne sa potrebujete dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku https://www.viessmann.sk/.

Moderné podlahové vykurovanie a investícia doňho sa vám vyplatí

Pri stavbe nového domu ľudia často zvažujú otázku vykurovania domácnosti. Nie je sa čomu čudovať, pretože teplo v byte či dome prispieva ku celkovému komfortu bývania. Niektorí z nás, najmä staršie ročníky, poznajú iba klasické vykurovania radiátormi, ktoré nájdeme v každom jednom panelákovom byte a v starších domoch. Dnes už sú na trhu aj nové, inovatívnejšie spôsoby, ako si v dome zakúriť. Jedným z takýchto spôsobov je aj podlahové vykurovanie. Mať vždy príjemne teplo pod nohami je lákavé pre mnohých a preto pri stavbe nového domu, alebo rekonštrukcii staršieho, sa rozhodujú práve pre túto možnosť.

Svoje podlahové vykurovanie zverte skutočným profesionálom

Ak ste sa teda rozhodli, že klasické radiátory nie sú pre vás a oslovilo vás podlahové vykurovanie, zbystrite pozornosť pri výbere firmy, ktorej zveríte jeho inštaláciu. Ide predovšetkým o to, že pokiaľ je podlahové kúrenie nesprávne nainštalované a vy po čase zistíte, že nefunguje tak, ako by malo, oprava je veľmi zložitá a najmä drahá záležitosť. Ubezpečte sa, že pri inštalácii podlahového kúrenia firma využíva iba naozaj kvalitné komponenty. Hlavne pri teplovodnom podlahovom vykurovaní je kvalita dôležitá. Rúrkami totiž preteká tekutina, ktorá podlahu zohrieva. Pri ich prasknutí by došlo k poškodeniu aj samotnej podlahovej krytiny. Po kvalitnej inštalácii si môžete začať užívať teplo pod nohami, ktoré je naozaj príjemné najmä v chladných zimných mesiacoch. Okrem toho máte voľnú ruku aj pri rozmiestňovaní nábytku, pretože vám už viac nebudú zavadzať radiátory či iné vykurovacie telesá.

Podlahové vykurovanie a jeho nevýhody

Má podlahové vykurovanie aj nejaké nevýhody? Záleží od toho, ako sa na danú vec pozeráte. Obstarávacie náklady sú pri tomto type kúrenia trochu vyššie, no komfort, ktorý prináša, za to určite stojí. Do inštalácie podlahového kúrenia by ste sa nemali púšťať sami, pretože si vyžaduje ruku i dohľad naozajstných odborníkov. Počítajte tiež s tým, že nie každý typ podlahovej krytiny je vhodný pre podlahové vykurovanie. Na drevené podlahy rovno zabudnite a radšej sa porozhliadnite po iných. Ak vás nič z tohto neodradilo, potom vás čaká už len rozhodnutie, či si vyberiete teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie.

Objavte čaro podlahového vykurovania a navštívte našu internetovú stránku http://vykurovanie24.sk/.…

Účinnosť solárnych kolektorov vo vašej domácnosti

V súčasnosti môžeme slnečné žiarenie v domácnosti využívať naplno, a to vďaka solárnym kolektorom. Slovensko patrí do kategórie krajín, ktoré sa môžu popýšiť dostatkom slnečných dní počas celého roka. Prečo sa teda oplatí túto výhodu využiť vo svoj prospech a na vykurovaní v domácnostiach dokonca ušetriť? Okrem vykurovania solárne kolektory predstavujú aj ideálny spôsob, pomocou ktorého môžeme v domácnosti získavať teplú úžitkovú vodu ekologickým spôsobom.

Účinnosť solárnych kolektorov počas jednotlivých období

V praxi kolujú reči, že solárne kolektory počas zimy nenachádzajú svoje uplatnenie. Je však potrebné túto nepravdu vyvrátiť hneď na začiatku – solárne kolektory sa nachádzajú aj v krajinách, ktoré sú charakteristické tým, že na ich rozlohu dopadá menší objem slnečného žiarenia. Jedná sa hlavne o severské krajiny, akými sú napríklad Fínsko alebo Švédsko, v ktorých sa solárne kolektory skutočne osvedčili. Účinnosť patrí medzi základné parametre, ktoré sa pri solárnych kolektoroch zohľadňujú. Výsledkom tohto parametra je to, koľko je možné získať slnečného žiarenia z plochy kolektora. Účinnosť solárnych kolektorov je priamo závislá na teplotnom rozdiele medzi teplonosnou kvapalinou a bezprostredným okolím kolektora. Aj keď počas zimných mesiacov účinnosť solárnych kolektorov mierne klesá, ešte stále je tento pokles zanedbateľný a zariadenie nám dokáže vyrobiť toľko zdrojov, koľko reálne potrebujeme. Treba počítať s tým, že počas letných mesiacov, kedy na zemský povrch dopadá väčší objem slnečných lúčov, je účinnosť solárnych kolektorov približne 5x väčšia oproti zimným mesiacom. Ak je obloha zatiahnutá počas letných mesiacov, aj to spôsobuje mierny pokles účinnosti zariadenia, jeho činnosť však výrazne neovplyvní.

Zvýšenie účinnosti solárnych kolektorov

Zvýšiť účinnosť solárnych kolektorov je možné viacerými spôsobmi. Za najosvedčenejší, ktorý sa v praxi naozaj osvedčil, patrí umiestnenie plochy kolektoru. Počas letných mesiacov je ideálny sklon od 35 do 40 stupňov, nakoľko počas leta na zemský povrch dopadá dostatok slnečných lúčov. Menší uhol teda prináša zvýšenie výkonu zariadenia. Počas zimy sa odporúča nastaviť sklon plochy na väčší uhol, vďaka čomu zariadenie bude podávať stabilný výkon aj vtedy, ak na zemský povrch nepadá dostatok slnečných lúčov. Za optimálny sklon plochy kolektoru sa považuje sklon v rozmedzí od 25 do 60 stupňov.

Solárne kolektory predstavujú účinné a výkonné zariadenia, ktoré pracujú zodpovedne počas celého roka. Ak aj vy máte záujem o toto zariadenie, avšak chcete sa o ňom dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.viessmann.sk/, kde sa dozviete rôzne zaujímavé informácie. V prípade, že sa rozhodnete, že solárne kolektory vo vašej domácnosti určite chcete, nájdete tu aj ich aktuálnu ponuku.